Puheenjohtajan blogi

Hyvät keravalaiset opettajat

Maanantai 12.12.2016 - Tuomo Suihkonen


Uusi opetussuunnitelma 2016 on nyt otettu käyttöön kaikissa Suomen yleissivistävissä peruskouluissa ja lukioissa, myös Keravalla. Varhaiskasvatuskin on saanut oman uuden opetussuunnitelmansa ja esiopetussuunnitelman. Hyvää opetussuunnitelmissa on se, että opettajat ovat päässeet laajalti vaikuttamaan uusien opetussuunnitelmien monivaiheisiin prosesseihin ja myös niiden sisältöihin. On varmasti tärkeää siirtyä jatkossa opettajalähtöisestä  käsityksestä oppilaskeskeiseen lähestymistapaan, mutta silti on myös otettava huomioon, että kyseessä on edelleenkin opetussuunnitelma, ei pelkkä oppimissuunnitelma. Opetus on yhä nostettu esille, eikä opettajuuden tärkeyttä  voida unohtaa nyt eikä tulevaisuudessa, sillä meillähän ovat yhä maailman parhaiten koulutetut, osaavat, pätevät ja työhönsä vahvasti sitoutuneet opettajat.

Nyt, kun uudet opetuksen tuulet puhaltavat voimakkaasti ja digitalisaatio luo uusia mahdollisuuksia ja myös haasteita opetukselle ja opettajuudelle, on esille noussut ihan aiheellisesti opettajien jaksaminen. Opettajien työkuorma on kasvanut suuresti viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana useiden työhömme vaikuttaneiden muutosten vuoksi. Olemme lyhyessä ajassa käyneet läpi kolmiportaiseen tukeen liittyvät asiat, uusimman oppilas- ja opiskelulain mukanaan tuomat haasteet, nopean digitaalisen murroksen ja viimeisimpänä uuden opetussuunnitelman uudet, raikkaat tuulet ja sen lisäksi ympäröivä maailma monenlaisine epävarmuustekijöineen on varmasti lisännyt oppilaissa, heidän perheissään ja koulun ulkopuolisissakin verkostoissa huolta ja ahdistusta.

Varmasti kaikki tämä tuntuu myös opettajan työssä kuormittavana tekijänä. Tuntuu, että kävelisi kuin kiviä taskussa, kuten erään tunnetun näytelmän  nimessä todetaan. Juuri tuollaisina hetkinä olisi tärkeää kokea tekevänsä äärimmäisen tärkeätä kasvatus- ja opetustyötä, jonka vaikutukset näkyvät lastemme ja oppilaidemme elämässä  pitkälle tulevaisuuteen. On tärkeä tiedostaa, että kukaan ei ole yksin, vaan vierellä usein samaa, ehkä kivikkoistakin  polkua tallustaa toinen, koulutettu, osaava, asiastaan innostunut, mutta ehkä hieman väsähtänytkin opettajakollega. Apu löytyy siis lähempää kuin arvaammekaan. Yhdessä vertaisen kanssa on antoisaa jakaa arjen ja työn ilot ja surut ja samalla oma taakkakin kevenee, kun huomaa, ettei ole yksin ongelmiensa kanssa. Vertaisryhmämentorointi on yksi merkittävä tapa keventää työn kuormaa, ja tällaisia ryhmiä on Keravallakin koottu koulutettujen vertaisryhmämentoreiden ympärille, kiitos Keravan kaupungin.

Ensi talvena arviointikeskustelut tulevat eteemme, ja ne ovatkin yksi tärkeä väline kodin ja koulun välisessä yhteistyössä. Tästä mainitsi  jo pääluottamusmiehemme Jyrki Lindroos  luottamusmieskirjeessään  OAJ:n näkökulmasta käsin, joten en puutu siihen sen enempää kuin mainitsemalla sen tosiasian, että arvioinnin suorittaa aina opettaja ja arviointikeskustelu suoritetaan aina Yt-ajalla. Tämä on otettava huomioon vuotuista opettajien Yt-aikaa eri yksiköissä suunniteltaessa. Pätevät koulujemme rehtorit osaavat ottaa asian huomioon, niin uskon.

Vielä lopuksi lyhyt katsaus ensi kevään kuntavaaleihin, joiden vaalipäivänä sunnuntaina 9. huhtikuuta valitaan Keravallekin uusi kaupunginvaltuusto . On tärkeää, että tulevaan kaupunginvaltuustoon saataisiin opettajataustaisia, kasvatukseen ja opetukseen myönteisesti suhtautuvia ja lapsi- ja nuorisoperheen arjen ymmärtäviä valtuutettuja. Nyt vain kukin miettimään sopivia ehdokkaita ja kannustamaan heitä hakeutumaan kunnallisvaaliehdokkaiksi. Sillä, että saamme ehdolle  kasvatuksesta- ja opetuksesta kiinnostuneita ja siihen myönteisellä tavalla vaikuttamaan pyrkiviä ehdokkaita, on suuri merkitys myös meille opettajille työmme kannalta. Meidän tulisi yhdessä saada nostettua tärkeiksi katsomiamme teemoja esille mm. tiedotusvälineiden avulla ennen vaaleja. Katsomme luottavaisesti tulevaan vuoteen. Meillä kaikilla on siihen mahdollisuus vaikuttaa. Toivotan kaikille keravalaisille kasvattajille ja opettajille, kasvatus- ja opetuslautakunnalle, kasvatus- ja opetustoimelle, uudelle kaupunginjohtajalle Kirsi Ronnulle esikuntineen, kaupunginvaltuustolle ja kaupunginhallitukselle puheenjohtajineen sekä  ensi keväänä valittavalle kaupunginvaltuustolle hyvää ja rauhallista joulua ja lapsilähtöistä, mutta opettajamyönteistä uutta vuotta 2017.
Tuomo Suihkonen, OAJ:n Keravan opetusalan paikallisyhdistyksen puheenjohtaja, luokanopettaja


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini