Puheenjohtajan blogi

Keravan tulevaisuus on lastemme ja nuortemme käsissä

Lauantai 14.12.2013 - Tuomo Suihkonen


Julkaistu Keski-Uusimaa-lehdessä joulukuussa 2013.

Kerava on yksi kymmenen parhaiten pärjäävästä kunnasta Suomessa taloudellisella asteikolla mitattuna. Silti Keravan päättäjät ja virkamiesjohto ovat miettimässä tuntuvia leikkauksia mahdollisesti jo ensi vuodelle ja nämä mahdollisesti toteutettavat säästöt ovat vaarassa kohdistua kasvatus- ja opetusalan henkilöstöä koskevina säästöinä keravalaisiin lapsiin ja nuoriin. Kuntatalouden yleistä tilaa ympäryskunnissa seuratessa ei voi välttyä ajatukselta, että joka puolella on otettava talouden yleinen tila tosissaan. Siksi olisi syytä tarkkaan miettiä, mihin nuo mahdollisesti toteutettavat säästöt kohdistetaan.
Keravalaisina luottamusmiehinä, opettajina ja isinä olemme erityisen huolissamme, mitä tämä tarkoittaa jo ennestäänkin säästötalkoisiin osallistuneelle Keravan kasvatus- ja opetusvirastolle. Olemme huolissamme erityisesti niistä leikkauksista, jotka toteutuessaan tulisivat vähentämään kasvatusta ja opetusta ja kasvattaisivat luokkakokoja perusopetuksessa ja lukiossa.

Jokainen lehtiä viime aikoina lukenut ja opetushallituksen tutkimuksiin perehtynyt tietää, että Keravalla ovat jo nyt Suomen suurimmat opetusryhmien koot tarkoittaen viimeisen mittauksen mukaan keskimäärin noin 25,07 oppilasta opetusryhmää kohti. Nykyisen oppimiskäsityksen mukaan ovat ryhmäkoot Keravalla jo nyt todella isot, vaikka niitä on yritettykin pienentää palkkaamalla opetusministeriöltä saaduilla ryhmäkokojen pienentämiseen tarkoitetuilla rahoilla resurssiopettajia kouluihin. Lisäksi päätöksiä tehtäessä on otettava huomioon uuden perusopetuslain mukanaan tuomat muutokset ja vaikutukset hyvin heterogeenisiin ryhmiin. Viime vuosina on erityisluokkia karsittu ja erityisoppilaita sekä erityistä tukea tarvitsevia lapsia integroitu yleisopetuksen suuriin ryhmiin. Olemme huolissamme myös varhaiskasvatuksessa tapahtuvasta tavallista enemmän tukea ja kasvatusta tarvitsevien lasten integroinnista suuriin päiväkotiryhmiin sekä samanaikaisesti kasvatus- ja opetustyössä tarvittavan tuen määrän vähentymisestä.

Uhkana on, että nyt päätetään tehdä kovia henkilöstöleikkauksia, jotka vaikuttavat koulujen ryhmäkokojen kasvattamiseen ja opetuksen määrän vähenemiseen. Kaikki tämä olisi tulevaisuudessa poissa lastemme ja nuortemme laadukkaasta kasvatuksesta ja opetuksesta.

Lisäksi toivomme, että Keravan päättäjät ja ylin virkamiesjohto ottavat huomioon sen tosiseikan, ettei kaupungin tarvitse tuottaa voittoa, vaan sen tärkein tehtävä on turvata kuntalaisille hyvät ja riittävät palvelut. Investointien takia kunta voi myös välillä velkaantua. Keravalla ollaan nyt vaarantamassa opettajien ja rehtoreiden työssä jaksaminen kasvattamalla perusopetuksen ja lukion ryhmäkokoja, jättämällä palkkaamatta lyhytaikaisia sijaisia ja karsimalla lukion valinnaisuutta. Samalla on ennen kaikkea oltu vaivihkaa vaarantamassa keravalaisen lapsen ja nuoren laadukas ja turvallinen perusopetuslain mukainen opetus. Tämäkö on se tie, mitä te päättäjät haluatte kulkea? Näinkö te haluatte vaikuttaa mahdollisten Keravan ja sen lähiseudun tulevien vaikuttajien, lastemme ja nuortemme elämään?

On hyvä, että yt-neuvottelujen päätyttyä työnantajan ja työntekijäjärjestöjen edustajat kaupunginjohtajan johdolla päätyivät sopimaan, ettei lomautuksia ja irtisanomisia tulisi ainakaan ensi vuonna. Kuitenkin suunnitelmissa ovat tuntuvat henkilöstöleikkaukset kasvatus- ja opetuspuolelle jo tulevalle vuodelle. Jos nyt tehdään tuntuvia säästöjä kasvatus- ja opetuspuolelle, tulee se väistämättä vaikuttamaan myös sosiaali- ja terveysmenojen kasvuun tulevina vuosina Keravalla. Toivomme sydämestämme päättäjille ja Keravan ylimmälle johdolle viisautta tehdä oikeita päätöksiä tässä ajassa niin, että jatkossakin Keravan tulevaisuus olisi lastemme ja nuortemme arvokkaissa käsissä.

Tuomo Suihkonen, Oaj:n Keravan opetusalan paikallisyhdistyksen puheenjohtaja

Jyrki Lindroos, Oaj:n valtuuston jäsen

Mikko Raunio, Oaj:n Keravan opetusalan paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen ja opetusalan luottamusmies

Leena Ryhänen, Oaj:n Keravan opetusalan paikallisyhdistyksen jäsen ja lastentarhanopettajien luottamusmies


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini