Puheenjohtajan blogi

Maalaisjärkeä etätöihin!

Perjantai 20.3.2020 klo 15.44 - Tuomo Suihkonen


Maassa vallitsee nyt vakava poikkeustila koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Valtioneuvosto on tiedonannoissaan kehottanut välttämään yli 10 hengen kokoontumisia ja päättänyt, että koulujen oppilaat tulee siirtää etätöihin koteihin eli suorittamaan oppivelvollisuuttaan korvaavasti kotoa. Samanaikaisesti opetuksenjärjestäjät ympäri Suomen tekevät omia linjauksiaan ja päätöksiään. Keravalla Kasvatuksen ja opetuksen toimialalla on työnantaja määrännyt kaikki opettajat pääsääntöisesti hoitamaan etäopetusta työpaikaltaan käsin, vaikka etätyö onnistuisi korkeasti koulutetulta ja juhlapuheissa kehutulta opettajalta yhtä lailla kotoakin käsin.

Monet lähikunnat ovat linjanneetkin mm. Hyvinkää, Tuusula, Järvenpää, Vantaa, Espoo ja Helsinkikin, että etätyövalmistelujen ja -työkalujen käyttöön oton jälkeen opettaja voi suorittaa opetustehtävänsä etänä myös kotoa käsin. Esimerkiksi Helsingissä digitutoropettajat ja ICT-ammattilaiset antavat kaiken tukensa siihen, ettei opettajia laiteta kulkemaan kouluille julkisissa liikennevälineissä ja levittämään tautia turhaan, kun kouluille saattaa kokoontua isoissa kouluissa jopa 60 opetushenkilön joukko. Jos kerran joukkokokoontumisia tulisi välttää, eikö tässä kohtaa olisi myös opetuksenjärjestäjän mahdollista käyttää direktiovaltaansa järkevästi, jotta saadaan kaupungille elintärkeä henkilöstöryhmä, opettajat, pysymään terveinä? Samalla ehkäistäisiin turhat koronataudin leviämiset ja riskiryhmiin kuuluvia opetushenkilöstön edustajia ja heidän perheitään pahimmillaan kohtaavat seuraukset?

Keravalla perustellaan ohjeistusta opettajien etätyön suorittamisesta koululta käsin tietoturva-asioilla, mutta monet tietoturva-asiantuntijat ovat sitä mieltä, ettei kotoa käsin etäopetuksen tekeminen ole tietoturvan kannalta sen isompi riski kuin kouluverkossakaan toimiminen. Joka tapauksessa oppilaat ovat kodeissaan kotiverkon välityksellä yhteydessä kouluun. Moni opettaja kysyykin tällä hetkellä, luotetaanko heidän ammattitaitoonsa ja kykyihinsä hoitaa etäopetusta myös kotona?

Opettajat koulutettuina ammattilaisina osaavat pyytää tarvittaessa myös apua, jos heillä on esimerkiksi tietoteknisiä ongelmia. Pyydämmekin kaikkien keravalaisten opettajien puolesta luottamusta siihen, että me opettajat pystymme hoitamaan työmme myös kotoa käsin. Opettajat ovat tutkitusti tunnollista väkeä, siksi työilmapiiriä tänä poikkeusaikana onkin heikentänyt kokemus siitä, ettei työnantaja luota meihin.

Muuttuvassa maailmassa etätyö on mahdollisuus opettajillekin. Se on samalla mahdollisuus siihen, että vältettäisiin taudin laaja leviäminen valtioneuvoston ohjeen mukaisesti. Jokainen kansalainen ymmärtää, että terveestä opettajasta on enemmän apua oppilaallekin kuin sairastuneesta.

Oppilaidensa parhaaksihan opettajat ja opettajien esimiehetkin kuitenkin työtään suurella sydämellä tekevät poikkeusoloissakin.

Työnantaja on tässä paljon vartijana, myös vastaamassa henkilöstönsä työsuojelusta Työturvallisuuslain velvoittavalla tavalla. Työnantaja ei saa altistaa työntekijöitään tarpeettomille uhille. On monia syitä, miksi opettajia tulisi nyt kutsua kouluun vain erittäin painavasta syystä esim. silloin, kun täytyy pitää lähiopetusta kriisiryhmiin kuuluvien vanhempien 1-3-luokan lapsille tai erityisen tuen piiriin kuuluville oppilaille.

Maailma on muuttunut ja samalla työelämässä on kehittyvänä digiaikana paljon mahdollisuuksia, jopa mahdollisuus välttää pahin mahdollinen, terveyden menettäminen. Vetoamme Keravan kaupungin johtoon ja päätöksentekijöihin ja muidenkin lähialueiden kuntien ja opetuksenjärjestäjien päätöksistä vastaaviin virkamiehiin, että otettaisiin yhdessä maalaisjärki - tai kuten JUKO:n ja OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen tviitissään keskiviikkoaamuna 18.3. osuvasti ilmaisi #arkijärki - käyttöön etätöihin!

Tuomo Suihkonen KOPY:n hallitus

OAJ:n Keravan opetusalan paikallisyhdistyksen puheenjohtaja

Kirjoitus on julkaistu Keski-Uusimaa-lehdessä 20.3.2020

Avainsanat: korona, poikkeustila, etätyö


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini