Puheenjohtajan blogi

Pääluottamusmiehen joulukirje

Perjantai 10.5.2019 - Tuomo Suihkonen


Arvoisat Kopy:n jäsenet

 

Aloitin työni JUKO:n pääluottamusmiehenä 20.8.2018 ja toimin ainakin tämän kauden loppuun 31.7.2019 asti tässä tehtävässä edustaen yht. noin 550 jukolaista Keravan kaupungin työntekijää. Te varhaiskasvatusopettajat ja opettajat alakoulusta lukioon muodostatte suurimman JUKO:oon kuuluvan ryhmän. On suuri ilo ja kunnia olla edustamassa teitä työhönne liittyvissä palvelussuhde- ja palkka-asioissa yhteistyössä työnantajamme Keravan kaupungin kanssa.

 

Kulunut syksy on ollut minulle mielenkiintoinen. Olen saanut tutustua lähemmin kaupungin eri toimialojen organisaatioihin ja toimintatapoihin sekä yhteistoimintamenettelyn eri vaiheisiin. Merkittävimpänä asiana nostaisin tämän syksyn järjestelyeräneuvottelut, joissa sekä työnantajapuoli että työntekijäpuoli tekivät omat esityksensä järjestelyerän jaosta toimialoittain ja niitä sitten yhdessä sorvattiin molempia osapuolia tyydyttävään lopputulokseen. Mielestäni on tärkeää, että nyt on lähdetty portaittain nostamaan palkkoja siten, että esim. varhaiskasvatuksen opettajat saivat korotusta 110 e/kk  ja luokanopettajien, joilla ei ole kaksoiskelpoisuutta sekä vastaavanlaisten tuntiopettajien palkkaa korotettiin lähemmäs kaksoispätevien palkkaa idealla samasta työstä sama palkka. Korotusta tällaisille luokanopettajille tuli siis 150 e/kk. Työntekijäpuolena olimme esittäneet, että otettaisiin huomioon inkluusio, erityisvalmiuksia vaativat tehtävät, nivelvaiheen opetus, ryhmäkoko, tietyt erityistehtävät ja johtaminen. Tuolla korotuksella kuitenkin mahdollisimman moni esille tuomamme asia otettiin huomioon korotuksista päätettäessä. Vammaisopetuksessa ja hoidollisen työn luokissa opettavat erityisluokanopettajat saavat 70 e/kk korotuksen, jota maksetaan määräaikaisena tehtäväkohtaisena palkkana.

 

Varhaiskasvatuksen osalta nousimme nyt kutakuinkin sille tasolle, mitä muissakin lähikunnissa ollaan, jotta Keravan kaupunki pysyisi edelleen kilpailukykyisenä työnantajana varhaiskasvatusopettajille. Sitä tietysti toivomme hartain mielin ja luomme yhdessä uskoa keravalaiseen varhaiskasvatukseen. Yhteistyössä nämäkin nyt saadut korotukset ovat olleet mahdollisia. KVTES:n ja OVTES:n puolella emme valitettavasti voineet tällä kertaa nostaa kaikkien palkkoja, sillä rahamäärä, mikä oli jaossa, ei valitettavasti tällä kertaa riittänyt esim. esimiesten ja tiettyjen aineenopettajaryhmien palkankorotuksiin yläkouluissa ja lukiossa. Näen kuitenkin tärkeänä sen, että asioita on nostettu neuvotteluissa esille, jolloin tulevissa palkkaan liittyvissä neuvotteluissa voidaan ottaa huomioon niitä ryhmiä, jotka nyt jäivät järjestelyerän jaon ulkopuolelle. On syytä muistaa, että mikäli palkkaneuvotteluissa ei olisi päästy sopuun työnantajan kanssa, työnantaja viimekädessä kuitenkin olisi saanut yleisen kunta-alan sopimuksen mukaan päättää, mille ryhmille tai kenelle rahat jaetaan. Oheisen linkin takaa voit lukea tarkempaa tietoa järjestelyvaraeristä. http://kerttu.kerava.fi/ajankohtaista/uutiset/Sivut/Järjestelyerien-käytöstä-päästiin-yksimielisyyteen.aspx

 

Tuloksellisuuteen liittyvä kertaerä 9,2, %  tulee maksuun tammikuun  palkanmaksun yhteydessä. Se lasketaan marraskuun varsinaisesta palkasta ja saadakseen tuon kertaerän olisi pitänyt olla palvelussuhteessa 3.9.-18.11. ajan keskeytymättä  ja vähintään yhden päivän töissä oloaika tuolla välillä  takaa korotuksen. Jos työsuhteessa on 8 päivän katko tuolla aikavälillä, ei ole oikeutta korotukseen.

 

Turvallisuusasiat ovat nousseet tänä syksynä esille yläkoulujen ja lukion puolella ja niihin uusi turvallisuuspäällikkö Jussi Komokallio on paneutunut huolella, muodostanut työsuojelutiimin ja aloittanut turvallisuuskoulutukset esimiehille ja koko henkilöstölle. Työsuojeluvastaava Mikko Raunio on tehnyt hyvää työtä eri toimipisteissä ja nostanut työsuojelullisia asioita esille kehitystyöryhmiin ja yhteistyötoimikunnalle. Keravalla on mm. otettu käyttöön Ennakoivan välittämisen-malli, josta löytyy lisätietoa siihen liittyvästä käsikirjasta ja Kertusta. Esimiehet on myös koulutettu mallin käyttöön. Tärkeää on mm. sairaustapauksissa poissaoloajan pituuden lisääminen omalla ilmoituksella 3 päivästä 5 päivään. Sitä voi esimies antaa 1-2 pv kerrallaan ja ilmoitus on tehtävä soittamalla.

 

Työterveyspalvelu siirtyy 1.1.2019 Attendosta Aavaan, jossa otetaan käyttöön esim. luotsipalvelu, jossa yhden puhelinnumeron takana moniammatillinen tiimi pohtii ja osoittaa asiakkaan oikeaan paikkaan esim. laboratorioon ilman, että täytyisi välttämättä käydä ensin lääkärin pakeilla hakemassa kyseinen laboratorioon ohjaus. Jos sinulla on aikaisempaa hoitohistoriaa ennen maaliskuuta v. 2017 ja haluat tietojesi siirtyvän Attendosta Aavaan, kannattaa käydä kirjoittamassa tietojesi siirtoon liittyvä lappu Attendossa. Muutoin vanhat tietosi eivät siirry automaattisesti uuteen työterveyspalveluun. HR:n savumerkit Kertussa 14.12. kertovat tarkempaa informaatiota asiasta. http://kerttu.kerava.fi/ajankohtaista/uutiset/Sivut/HR-Savumerkkejä-joulukuu-2018.aspx

 

Kasvatuksen ja opetuksen toimiala muuttaa tilansa Sampolasta vanhan kaupungintalon yhteyteen, jossa minunkin työpisteeni sijaitsee. Keravalla on aloittanut myös uusi viestintäjohtaja Vivikka Richt, jonka työpanos on jo tähän asti ollut merkittävä. Yhteistä Kerava-brändiä pyritään viestinnän keinoin levittämään ja saamaan eri toimialojen viestintä entistä yhdenmukaisemmaksi.

 

Aloitimme Mikko Raunion kanssa yhteisen On the Road kierroksen Keravanjoen koululta ja aikeissa on, että kierrämme ainakin Sompion ja Kurkelan yhtenäiskouluissa ja Keravan lukiolla tulevan kevätlukukauden aikana. Minuun voitte rohkeasti olla yhteydessä, mikäli jokin työhönne liittyvä asia mieltänne painaa tai haluatte saada lisätietoa palvelussuhteeseenne, työaikoihin tai vaikkapa palkkaukseen liittyen. Jos en heti tiedä vastausta kysymäänne asiaan, otan selvää yhteistyötahoiltani ja omilta tukiverkostoiltani JUKO:n tai OAJ:n piirissä.

 

Rauhallista joulumieltä

Tuomo Suihkonen, JUKO:n pääluottamusmies, p. 0403183303


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini