Puheenjohtajan blogi

Pääluottamusmiehen kevätkirje

Perjantai 10.5.2019 - Tuomo Suihkonen


Arvoisat Kopyn jäsenet

 

Joulukirjeessäni kerroin, että olimme aloittaneet On the Road-kierroksen työsuojeluvaltuutettu Mikko Raunion kanssa Keravanjoen Jaakkolan toimipisteestä ja tavoitteemme oli kiertää kevään 2019 aikana loputkin yhtenäiskoulut ja Keravan lukio. Kiersimme kevään aikana suunnitelmamme mukaan Sompion ja Kurkelan kouluissa ja nyt viimeksi Keravan lukiolla 23.4. heti pääsiäisen jälkeen. Vierailullamme kerroimme, mitä työhömme kuuluu ja mistä näkökulmasta asioita ajamme Keravan kaupungilla. Toimme esille, että pääluottamusmiehen tehtävänkuvaan kuuluu sopimuslainsäädäntöön, työsuhteeseen, palkkaan ja työaikaan liittyviä asioita, joihin liittyen hän auttaa kaikkia JUKO:oon kuuluvien akavalaisten jäsenliittojen jäseniä mm. KOPyn/OAJ:n, Terveydenhoitajaliiton, Talentian ja Lääkäriliiton  jäseniä. Edustettaviini kuuluu siis n. 550 keravalaista julkisen puolen koulutettua. Työsuojeluvaltuutettu puolestaan edustaa kaikkia kaupungin työntekijöitä huolimatta siitä, kuuluuko edustettava liittoon vai ei. Häneen voi olla yhteydessä työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Aina ensin pyritään tietysti oman lähiesimiehen juttusille ja ellei asia siitä selviä ole rohkeasti yhteydessä luottamusmieheen, työsuojeluvaltuutettuun (1.8.2019 alk.Kirsi Makkonen, jokaisessa yksikössä on myös työsuojeluasiamies) tai yhdistysasioissa OAJ:n paikallisyhdistykseen.

 

Järjestelyvaraeristä ja tuloksellisuuteen liittyvästä kertaerästä kirjoitin joulukirjeessäni, joten niihin liittyvät asiat löytyvät sieltä sekä kaupungin tiedotteesta. KVTES:n puolella tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 1.4.2019 yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,0 prosenttia. Myös henkilökohtaista lisää korotetaan 1,0 prosentilla (tuloksellisuuserä ei korotu). KVTES:n palkkahinnoitteluliitteiden peruspalkat korottuvat vastaavasti. OVTES:ssä (opettajat) tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan myös 1.4.2019 yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,99 prosenttia. Myös henkilökohtaista lisää korotetaan 0,99 prosentilla (tuloksellisuuserä ei korotu). Näistäkin löytyy lisätietoa osoittesta http://kerttu.kerava.fi/henkilostoasiat/palkkaus/palkantarkistukset/Sivut/Palkantarkistukset-1.4.2019.aspx.

 

Keravan kaupunkistrategian mukaisesti Keravan kaupungin tavoitteena on kehittää toimiva ja kannustava palkkausjärjestelmä sekä palkitsemisen kokonaisuus. Yhtenä toimenpiteenä tähän liittyen on kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin kuuluvan henkilöstön tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmän (TVA) rakentaminen.

 

Kevät on kehityskeskusteluiden aikaa. Samalla, kun työyksiköissä on käyty kehityskeskusteluja, esimiehet ovat laatineet työsuorituksen arviointeja huhtikuun loppuun mennessä. Tuloksellisuuserän maksupäivät ovat 16.9. (vakituiset) ja 30.9, (määräaikaiset) takautuvasti 1.8. alkaen. Kevään ja alkukesän aikana käydään myös OVTES:n TVA-neuvottelut seuraavaa lukuvuotta ajatellen.

 

Uusien koulujen rakentaminen tarkoittaa myös sitä, että jotkut opettajat joutuvat muuttamaan tavaransa uuteen koululuokkaan. Myös väistötiloihin saatetaan joutua tavaroita siirtämään. Tähän liittyen minulta on asiaa tiedusteltu ja kysytty, mikä kuuluu opettajan virkavelvollisuuksiin. Korkeimman oikeuden päätös vuodelta 1984 kertoo, ettei muutto ole opettajan työtä. Muuttomiehet suorittavat kouluissa ja päiväkodeissa varsinaiset raskaammat muuttotyöt eli tavaroiden kantamiset ja siivoustyön ammattilaiset varsinaiset siivoustyöt. Opettaja korjaa ja järjestelee omat tavaransa omasta luokastaan kuntoon. Siihen  on sovittu työnantajan kanssa käytettäväksi 3 tuntia ns. lisäkikyaikaa ja tarvittaessa 2-3 tuntia muusta ys-ajasta. Tämä tarkoittaa siis vain omien tavaroiden järjestämistä omassa luokassa ja uuden toimipisteen luokkatiloissa. Esimiehet vastaavat siitä, että muutoinkaan opettajien vuotuinen ys-aika 126 tuntia ja sen päälle 12 h kikyä ei ylity. Sen sisälle tulee mahtua kaikki ys-aikaan kuuluva työ, kuten koulun ja kodin yhteistyö (mm.arviointikeskustelut), asia- ja aineryhmittäiset neuvonpidot, opetuksen yhteissuunnittelu ja muu opetuksen suunnittelu ja koulun toiminnan kehittäminen. Vuosiluokilla 1-6 pääpainopiste ys-ajan käytössä tulisi olla kodin ja koulun välisessä yhteistyössä. Lukiossa yhteissuunnitteluajan kokonaismäärä lukuvuoden aikana on 50-107 tuntia. Lukiossa se on tarkoitettu käytettäväksi sellaiseen opettajien väliseen yhteistyöhön ja koulun toiminnan kehittämiseen, joka paikallisesti koetaan tärkeäksi.

 

JUKO:n luottamusmiesvaalit saatiin päätökseen 23.4., kun vaalikokouksessa nimettiin ja vahvistettiin luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet seuraavalle kaudelle 1.8.2019-31.7.2022. Minä toimin seuraavalla kaudella JUKO:n pääluottamusmiehenä ja varapääluottamusmieheksi vaalikokouksessa luottamusmiesten keskuudesta valittiin Ilkka Miettinen. Opetusalan lukion luottamusmieheksi valittiin Katja Rihu-Lehtinen ja perusopetuksen puolelle valittiin uurnavaalin lopputuloksen mukaan Ilkka Miettinen. Varhaiskasvatuksen luottamusmieheksi valittiin Liina-Mari Ylhäisi ja varhaiskasvatuksen varaluottamusmieheksi Miina Kortesmäki. Onnea uusille seuraavan kauden luottamusmiehille ja kiitos aktiivisuudesta myös opetusalan uurnavaaliin ehdokkaiksi ilmoittautuneille Eevi Kirjasniemelle ja Laura Tulikorvelle sekä kaikille työyksiköissään vaaleja järjestäneille yhteysopettajille, ääntenlaskijoille, vaalikokouksen järjestäjille ja muille aktiiveille.

 

Kevätpurot solisevat ja linnut rakentavat pesiään. Opettajalle se tarkoittaa kuitenkin lukuvuoden kiireisintä aikaa, joka kuluu muun luokkatyön lisäksi todistusten tekoon ja kevätjuhlien järjestelyyn. Työhyvinvointi ja jaksaminen ovat olleet koetuksella myös rehtoreilla ja päiväkotien johtajilla. Te kaikki, siis opettajat varhaiskasvatuksesta lukioon sekä heidän esimiehensä olette tehneet hienoa työtä keravalaisten lasten ja nuorten eteen tänäkin lukuvuonna. Minä jatkan jäsenistön asioiden ajamista seuraavaksi OAJ:n valtuustossa 8.-10.5. Opettajien työhyvinvointi sekä vuosityöaikakeskustelut nousevat siellä varmasti esille ja aiomme OAJ:n Uusimaan hallituksen valtuustoaloitteen mukaan nostaa esille opettajien täydennyskoulutuksen (varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle), jonka soisi tapahtuvan työajalla ja olevan sisällöltään opettajia ja heidän omia ammatillisia polkujaan tukevaa, aiempaa pitkäkestoisempaa, maksutonta ja myös opettajien kouluttautumistarpeisiin liittyvää sekä valinnaisuutta tukevaa.

 

Aurinkoista kevättä, hauskaa vappua ja voimia kevään koitoksiinne!

 

Keravalla 29.4.2019 Tuomo Suihkonen, JUKO:n pääluottamusmies, p. 0403183303

 


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini